Aide Onlinometer 1.70

Nalicza koszt połączenia modemowego.