ClipDoubler 1.2

Program pozwala na umieszczenie w schowku (clipboard) wielu elementów jednocześnie.