Equation Grapher and Regression Analyzer 3.2

Służy do rysowania wykresów funkcji.