FreeZip 1.4.9

Małe sprawne narzędzie do dekompresji i kompresji plików lub całych folderów. Integruje się z Explorerem.