FSL Launcher 1.1.4.3

Funkcjonalny menedżer skrótów pozwalający na szybkie uruchamianie aplikacji oraz narzędzi systemowych.