Graph 2.6

Rysuje wykresy funkcji matematycznych. Gotowy wykres można zapisać w pliku graficznym.