Strategic Command 2: Patton Drives East Demo

Wersja demonstracyjna drugiego dodatku do znakomitej strategii turowej - Startegic Command 2.