Forgotten Hope 2 Server 2.1

Najnowsza wersja oprogramowania serwera modyfikacji Battlefield 1942.