pssh 1.0

Darmowy klient SSH 2 na platformę Palm OS. Kod źródłowy dostępny jest na stronie producenta.

zaTelnet Professional 1.10

Profesjonalny klient Telnet/SSH.

zaTelnet Professional Windows Mobile 5.0/6.0 1.10

Profesjonalny klient Telnet/SSH.

zaTelnet Light 1.6

Profesjonalny klient Telnet/SSH.

zaTelnet Light Windows Mobile 5.0/6.0 1.6

Profesjonalny klient Telnet/SSH.

TuSSH 0.83

Klient SSH na platformę Palm OS.