Gaudi 0r5 beta 1

Aplikacja zaprojektowania do wizualnego projektowania baz danych. Narzędzie stworzone zostało w języku Java. Wygenerowane diagramy exportowane sa do XMLa.