Brasero 0.7.90

Program do zapisywania danych na płytach CD i DVD, przeznaczony dla środowiska graficznego GNOME.