Loop 1.4.3

System rejestracji czasu pracy, który ułatwia podliczanie godzin pracy. Program umożliwia generowanie raportów miesięcznych oraz rocznych.