Code Spell 1.0

Narzędzie umożliwiające w prosty sposób wyszukiwanie i poprawianie błędów ortograficznych w kodzie źródłowym programów.