Eudora Light 3.1.3

Zubożona wersja znakomitego programu pocztowego.