MacSysInfo 0.2b

Wyświetla użyteczne informacje na temat komputetra: nazwę, aktualną godzinę, ilość błędów systemowych.