Odigo AIM 2.5

Wtyczka do programu Odigo umożliwiająca komunikację z użytkownikami AIM.