DVD43 3.8.0

Narzędzie usuwa większość zabepieczeń z filmowych płyt DVD.