DVD43 4.0.0

Narzędzie usuwa większość zabepieczeń z filmowych płyt DVD.