PowerOFF 5.0 PL

Służy do wyłączania komputera o określonej godzinie.