Startup Manager 1.0

Program do zarządzania wpisami w menu Autostart.