Windows AIK 1.0 (Windows Vista)

Zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (Windows AIK) ma ułatwić informatykom w firmach dostosowanie i wdrożenie rodziny systemów operacyjnych Windows Vista™ firmy Microsoft. Za pomocą zestawu Windows AIK można instalować system Windows w trybie nienadzorowanym, przechwytywać obrazy systemu Windows za pomocą narzędzia ImageX oraz tworzyć obrazy środowiska preinstalacyjnego systemu Windows.

Uwagi

Przed pobraniem Microsoft wymaga sprawdzenia legalności posiadanej wersji systemu Windows.