PCMedik 6.6.6.2011

PCMedik - Proste w obsłudze narzędzia do podnoszenia wydajności komputera i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu rejestru oraz samego systemu operacyjnego.

PCMedik nie dokonuje żadnych modyfiacji parametrów sprzętowych, a wzrost szybkości działania uzyskuje się dzięki optymalizacji konfiguracji środowiska programowego. Wszystkie zmiany poprzedzane są komunikatami. Aplikacja poprawia wydajność systemu bez ponownego uruchamiana, dzięki czemu użytkownik nie tarci zbędnego czasu.

UWAGI

Wersja 30-dniowa