Virtual Dub (Experimental) 1.6.4

Program Virtual Dub pozwala na przechwytywanie materiału wideo, jego edycję i konwersję na różne formaty (przykładowo MPEG na AVI). Program dodatkowo oferuje również zmianę stopnia kompresji pliku wideo, dołączanie dźwięku do obrazu wideo (ustawienie poziomu dźwięku), łączenie ze sobą wielu plików wideo, dzielenie oraz wycinanie fragmentów. Dzięki zastosowaniu funkcji 'batch processing' możemy poddawać obróbce i konwersji większą ilość plików.

W wersji 1.6.4 mi.in. usprawniono przechwytywanie obrazu, dodano w tej funkcji obsługę wiersza poleceń, ustawienia 'Timing' mogą być zapisywane, a ponadto usunięto szereg błędów.

Aplikacja jest jeszcze w trakcie testów.