DomBaza 1.0

Program służący do katalogowania płyt, kaset itp. Jego główną zaletą jest intuicyjna obsługa. Jego pełna nazwa to Domowa Baza Płyt. Program ma możliwość prowadzenia kilku baz np. baza filmów, programów, muzyki, itd.

Wraz z plikiem programu dołączona jest instrukcja w formacie PDF.