Kacper 4.5.6.8

Kacper to polski, zaawansowany system dla kadr i płac. Może obsłużyć nawet dwa tysiące pracowników.

Liczba pobrań: 631
Cena/licencja: Demo
Producent/dystrybutor
Syriusz sp. z o.o.
Rozmiar: 12.68 MB
Chcesz dodać program?
Link nie działa?
Napisz do nas!

Kacper to system kadrowo-płacowy przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw do ewidencji wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z ewidencją pracowników oraz do naliczania wynagrodzeń. Program umożliwia sprawną obsługę danych osobowych do 2 tysięcy zatrudnionych, sporządzanie list płac miesięcznych i dodatkowych tak ogólnozakładowych jak i częściowych, dla wskazanych grup pracowniczych. System Kacper prowadzi ewidencję oraz rozliczenia umów-zleceń, tak dotyczących pracowników etatowych jak osób z zewnątrz oraz członków zarządu. W oparciu o zarejestrowane dane są sporządzane deklaracje PIT oraz raporty przekazywane bezpośrednio do programu Płatnik ZUS.

Kacper to aplikacja, który ma wiele użytecznych cech. Warto wymienić:

Elastyczny system ewidencji czasu pracy, zindywidualizowany dla grup pracowników

Możliwość rejestracji zmieniających się stawek PIT, ZUS, FP, FGSP bez potrzeby aktualizacji wersji oprogramowania

Definiowany system dodatków, potrąceń i świadczeń występujących w wynagrodzeniach, odpowiednich dla danego zakładu

Szczegółowa rejestracja danych osobowych, możliwość przeglądania historii zmian na kartotece pracownika

Automatyczne generowanie dokumentów: umowa o pracę, aneks do umowy, angaż, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy

Przygotowanie umów-zleceń, umów o dzieło, umów o pracę nakładczą, wydruk rachunków do umowy

Sporządzanie karty zasiłkowej

Sporządzanie list wynagrodzeń – miesięcznych lub dodatkowych, automatyczna kalkulacja wynagrodzenia za urlop, za chorobowe. Wyliczanie dodatków wg zadanych przez użytkownika systemu formuł

Prowadzenie kartotek wynagrodzeń

Automatyczne generowanie zaświadczeń o zarobkach

Generowanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-4R

Wymiana informacji z PP ZUS, dane zgłoszeniowe i raporty miesięczne

Sporządzanie zestawień pomocniczych: lista osób dla których kończy się okres obowiązywania umowy, terminy ważności badań lekarskich, urlopy do wykorzystania itd.

W tym wydaniu dodano:

- umożliwienie wydruku 'rocznego raportu dla ubezpieczonego' dla osób będących zleceniobiorcami.

- umożliwienie wydruku seryjnego 'rocznego raportu dla ubezpieczonego'.

Ocena:
Twoja ocena: