Faktura PRO-sto 1.74

Naprawdę intuicyjny i przyjazny użytkownikom system fakturujący, znacznie usprawniający proces fakturowania. Pozwala wystawić i ewidencjonować faktury (w tym faktury walutowe wraz z nowym unijnym numer podatnika VAT UE), umożliwia nadruk logo firmy na fakturze, wydruk rejestru sprzedaży vat, faktury sprzedaży paliw płynnych, wystawianie, ewidencję i nadruk przelewów zwykłych, na ZUS oraz na podatki, prowadzenie bazy kontrahentów (wydruki), nadruki kopert adresowych, wydruk upoważnienia do wyst. faktury vat oraz edycję tekstu.

Zmiany w wersji 1.74:

- Wprowadzono podział na usługi i towary; wprowadzono bazę cen usług/towarów.

- Sposób filtrowania list faktur, przelewów oraz produktów jest zapamiętywany.

- Umożliwiono niedrukowanie etykiet "Zapłacono/do zapłaty" na fakturze korygującej.

- Termin płatności przypisano do klienta. [Firmy>Inne>Termin płatności]

- Filtrowanie faktur po kontrahentach - alfabetycznie

- Wprowadzono przycisk bezpośredniego dostępu do listy produktów

- Na formularzu produktu wprowadzono opcję 'Sprzedaż o charakterze ciągłym', dla takiego produktu na fakturze zamiast daty sprzedaży drukowany jest miesiąc sprzedaży.

- Poprawiono wyświetlanie numeru faktury przy dłuższych indeksach magazynów.

- Na fakturze wprowadzono znacznik 'Uregulowano'; po jego zaznaczeniu faktura niezapłacona nie pokazuje się na liście faktur podczas filtrowania 'Niezapłacone'

- Wprowadzono możliwość definicji ilości miejsc dziesiętnych dla ilości danego produktu [Produkty > Iloćć miejsc po przecinku]