DVD43 3.6.2

Narzędzie usuwa większość zabepieczeń z filmowych płyt DVD.