Save Session 1.3.1.5

Wtyczka do przeglądarki Firefox umożliwiająca manualne zapisanie listy otwartych stron w celu ich uruchomienia przy następnym włączeniu programu.