skrinszuter 1.5 pl

Niewielki program ułatwiający dzielenie się zrzutami ekranu za pośrednictwem Internetu. Umożliwia wysłanie na serwer wybranego zrzutu i uzyskanie odnośnika URL.