Sleuth-hound! 2.21.2

Wyszukiwarka dokumentów zlokalizowanych na lokalnym dysku użytkownika komputera, obsługuje operatory logiczne AND i OR.