Winamp VST Host 1.0

Wtyczka DSP do Winampa, która tworzy środowisko VST, przeznaczone do uruchamiania zgodnych wtyczek VST, przykładowo Edge, Classic Delay, Classic Reverb, Classic Compressor czy nawet całego łańcucha wtyczek za pomocą multifxvst.