Winamp - wizualizacje

Zestaw kilkunastu wtyczek do wizualizacji w Winampie.