Word Counter 1.6

Program ten pozwala na obliczenie ilości słów i wyrazów w danym tekście. Tekst może być pisany bezpośrednio w programie lub wklejony z innego źródła.