World in Conflict Map Tool

Program służący do tworzenia własnych map, a także ich elementów, do gry World in Conflict.