Będzie inspekcja!

Tworzenie obszernych i skomplikowanych arkuszy często powoduje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich zależności między komórkami, a nagłe pojawienie się tuzina komunikatów o błędach zmusza nas do żmudnego poszukiwania pierwszego miejsca z nieprawidłową wartością.

Tworzenie obszernych i skomplikowanych arkuszy często powoduje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich zależności między komórkami, a nagłe pojawienie się tuzina komunikatów o błędach zmusza nas do żmudnego poszukiwania pierwszego miejsca z nieprawidłową wartością.

Możemy wykorzystać jedno z narzędzi Excela 97, ukrywające się pod mało zachęcającą nazwą "Inspekcja". Należy przejść do Narzędzia éInspekcja éPokaż pasek narzędzi Inspekcja. Teraz możemy przystąpić do sprawdzania naszego arkusza.

Zobacz również:

Wybierzmy komórkę, którą chcemy przebadać. Użycie przycisku Śledź poprzedniki spowoduje, że wyświetlone zostaną niebieskie strzałki prowadzące od komórek, których zawartość ma bezpośredni wpływ na zaznaczone pole. Inaczej mówiąc, pokazane zostaną wszystkie komórki, do których odnosi się zawartość badanego pola. Odwrotne działanie ma przycisk Śledź zależności. Jeśli go użyjemy, wyświetlone zostaną strzałki od pól, które w jakiś sposób odwołują się do zawartości komórki, którą badamy.

Przydatne jest także śledzenie błędów. Wybierzmy komórkę, która wyświetla komunikat o błędzie i użyjmy przycisku Śledź błędy. Jeżeli błąd jest spowodowany przeniesieniem nieprawidłowej wartości z innej komórki, to cała trasa zostanie zaznaczona czerwonymi strzałkami.

Gotowi na rok 2000

Wybranie odpowiedniego stylu wyświetlania daty w Ustawieniach regionalnych rozwiąże problemy z datą i rokiem 2000 w Excelu, a także w innych aplikacjach.Kliknij, aby powiększyćWybranie odpowiedniego stylu wyświetlania daty w Ustawieniach regionalnych rozwiąże problemy z datą i rokiem 2000 w Excelu, a także w innych aplikacjach.Czy arkusze Excela przygotowane są na rok 2000? Gdy wpisujemy do komórek arkusza datę, zwykle jest wyświetlana w tzw. krótkiej postaci, czyli 99-08-15. Możemy to zmienić w zaznaczonym obszarze komórek, przechodząc do Format éKomórki do karty Liczby i dla pozycji Data wybrać inny sposób formatowania (np. 1999-07-20). Jest to jednak sposób o dość ograniczonym zasięgu. Lepiej byłoby jednym ruchem zmienić sposób wyświetlania "krótkiej daty" we wszystkich arkuszach Excela.

Jest to możliwe, jednak wówczas modyfikacji ulegnie jedno z ustawień Windows 95/98. Przejdź do Start éUstawienia éPanel sterowania i wybierz pozycję Ustawienia regionalne następnie do karty Data i w polu Styl daty krótkiej wpisz rrrr-MM-dd.

Podpowiedzi Excela

Możemy łatwo włączyć lub wyłączyć korzystanie z Autouzupełniania i przeciągania komórek.Kliknij, aby powiększyćMożemy łatwo włączyć lub wyłączyć korzystanie z Autouzupełniania i przeciągania komórek.Jedną z wielu przydatnych opcji Excela 97 jest Autouzupełnianie. Większość użytkow-ników Excela wie, że często, po napisaniu kilku pierwszych liter (niekiedy wystarczy nawet jedna), Excel "zgaduje" wyraz, który chcemy wpisać i wstawia go do komórki. Co zrobić, jeśli wszystko wskazuje na to, że w naszej wersji Excela ta opcja nie działa? Wystarczy przejść do Narzędzia - Opcje do karty Edycja i zaznaczyć pole Włącz Autouzupełnianie wartości komórek.

W jaki sposób Excel zgaduje, co chcemy wpisać? Aplikacja przegląda bieżącą kolumnę arkusza w poszukiwaniu wyrazów rozpoczynających się wpisywanym przez nas ciągiem znaków. Jeżeli znajdzie odpowiedni wyraz, wstawia go do bieżącej komórki jako podpowiedź. Dlatego nie możemy liczyć na automatyczne uzupełnienie do wyrazu, który występuje w innej kolumnie (z tego powodu wydaje się czasem, że Autouzupełnianie "nie działaÓ). Pamiętać też trzeba, że Excel uzupełnia tylko komórki tekstowe - funkcja Autouzupełniania nie działa w przypadku liczb czy dat.