Błyskotliwe strony WWW

Ponad 3 lata temu zupełnie nieznana firma zaprezentowała program graficzny o nazwie Future Splash! Animator. Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy, że to początek prawdziwej rewolucji w prezentacji danych na stronach WWW. Idea działania Splasha była prosta - za pomocą wspomnianego wyżej programu webmaster przygotowywał animowane,a często także interaktywne, prezentacje oparte na grafice wektorowej i osadzał je w dokumentach HTML.

Ponad 3 lata temu zupełnie nieznana firma zaprezentowała program graficzny o nazwie Future Splash! Animator. Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy, że to początek prawdziwej rewolucji w prezentacji danych na stronach WWW. Idea działania Splasha była prosta - za pomocą wspomnianego wyżej programu webmaster przygotowywał animowane,a często także interaktywne, prezentacje oparte na grafice wektorowej i osadzał je w dokumentach HTML.

Kliknij, aby powiększyćDopiero wykupienie praw do programu przez znaną firmę Macromedia i intensywny rozwój standardu zaowocował zwiększonym popytem na nową aplikację. Duża dostępność wtyczki (plug-in) odtwarzającej flashowe animacje i niewiarygodnie małe rozmiary plików wynikowych przyczyniły się do szybkiej popularyzacji formatu (nowy wydawca programu postanowił zmienić jego nazwę na Shockwave Flash). Ostatecznie o sukcesie technologii przesądziło poparcie takich gigantów przemysłu software'owego jak Microsoft i RealNetworks.

Zobacz również:

Format umożliwia tworzenie niewielkich wektorowych animacji wzbogaconych o interaktywne elementy takie jak przyciski, czy pola tekstowe do wprowadzania informacji. Pliki wynikowe (z rozszerzeniem SWF) zawierają wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego odtworzenia animacji: bitmapy, próbki dźwięku, kroje czcionek itp., dobry algorytm kompresji oraz skuteczna emulacja transmisji strumieniowej (tzw. preloading) znacznie skracają czas ładowania pliku.

Najnowsza, czwarta wersja programu Shockwave Flash umożliwia przygotowanie kompleksowych, dynamicznych stron WWW. Rozbudowana obsługa zdarzeń i połączeń z serwerem oraz integracja z systemem baz danych pozwalają na realizację dowolnego niemal pomysłu prezentacji danych. Ogromnym możliwościom towarzyszy duża łatwość projektowania i edycji stron oraz intuicyjny interfejs programu.

Pierwsze kroki

Kliknij, aby powiększyćKażdy film (Movie) przygotowany we Flashu składa się ze scen (Scene), które są autonomicznymi, animowanymi kompozycjami, wyświetlanymi w zdefiniowanej przez projektanta kolejności. Każda scena zbudowana jest z obiektów graficznych usytuowanych na jednej lub (zwykle) większej liczbie warstw (Layer) - ma też własną linię czasu (Timeline) określającą zachowania poszczególnych obiektów w czasie.

Warstwowa organizacja obiektów umożliwia wygodną manipulację zawartością sceny i określa sposób wyświetlania poszczególnych elementów (obiekty z wyższych warstw będą przysłaniały te leżące pod spodem). Pozwalają ponadto na wykorzystanie niektórych bardziej zaawansowanych efektów, np. maskowania czy ruchu wzdłuż krzywej.

W górnej części okna programu, bezpośrednio nad obszarem konstruowanej sceny użytkownik może manipulować warstwami oraz animować obiekty. Poziome paski z lewej strony w obszarze A reprezentują warstwy. Tutaj można zmienić ich nazwy (klikając dwukrotnie nazwę dotychczasową) lub status. Zaznaczając opcje opatrzone symbolami (kolejno) oka, kłódki i kwadratu możemy ukryć, zablokować lub wyświetlić kontur wszystkich obiektów na danej warstwie. Klikając prawym przyciskiem pasek warstwy, uzyska się dostęp do dodatkowych opcji m.in. wstawiania i usuwania warstw. Bezpośrednio pod tym obszarem znajdują się trzy przyciski: dodawanie nowej warstwy, dodawanie warstwy prowadzącej (Guide Layer) i usuwanie aktualnie wybranej warstwy.

Przestrzenną orientację warstw zmienia się, przeciągając je wyżej lub niżej - położenie określa zatem kolejność wyświetlania obiektów na ekranie.

Z prawej strony (obszar oznaczony literą B) umieszczone są linie czasowe przypisane do każdej warstwy. Odwzorowują one zmiany właściwości (takich jak kolor, wielkość czy położenie) obiektów leżących na danej warstwie. Klatka, w której zapisane są zmiany obiektu, nosi nazwę klatki kluczowej (keyframe). Reprezentuje ją kółko - wypełnione lub puste, w zależności od tego, czy warstwa zawiera jakiś obiekt, czy też nie. Taka kompozycja sceny wymusza konieczność umieszczania każdego animowanego obiektu na odrębnej warstwie - w przeciwnym wypadku nie można by precyzyjnie kontrolować ich zachowania.

Na pasku przy lewej krawędzi ekranu (obszar C) znajdują się podstawowe narzędzia do projektowania obiektów. Pod przyciskami narzędzi umieszczony jest pasek właściwości danego narzędzia umożliwiający dopasowanie np. kroju czcionki tekstu czy koloru wypełnienia wielokątów.