Czas w Excelu

Na przykładzie prostej tabeli podsumowującej czas pracy np. osób zatrudnionych w firmie spróbujemy rozwiązać kilka typowych problemów związanych z wykorzystaniem czasu i daty.

Jeżeli nie znamy dobrze zasad rządzących datą i czasem w Excelu, używanie danych tego typu w arkuszach może być bardzo kłopotliwe. Na przykładzie prostej tabeli podsumowującej czas pracy np. osób zatrudnionych w firmie spróbujemy rozwiązać kilka typowych problemów związanych z wykorzystaniem czasu i daty.

Kliknij, aby powiększyćEfektem naszej pracy będzie arkusz, który podsumuje liczbę godzin przepracowanych przez pracownika każdego dnia, tygodnia oraz godziny nadliczbowe.

Zobacz również:

Utworzenie tabeli rozpoczniemy od umieszczenia opisów, przygotowania obramowań i kolorów itd. Możemy też wpisać od razu dane pracownika i datę rozpoczynającą tydzień (w pole C5). Gdy tabela jest już gotowa, możemy zająć się wpisywaniem formuł.

Ustaw się na komórce B8 i wpisz =C5. Dzięki temu zawartość komórki zostanie pobrana z C5, gdzie przechowywana jest data pierwszego dnia tygodnia. W komórce B9 wpisz =B8+1. Skopiuj zawartość B9 do komórek B10:B14.

Teraz ustaw się na polu C8 i wpisz =B8. Skopiuj zawartość tej komórki do komórek C9:C14. Należy jeszcze odpowiednio sformatować pola C8:C14. Zaznacz je i przejdź do Format éKomórki do zakładki Liczby. W polu Kategoria wybierz pozycję Niestandardowe i w pole Typ wpisz dddd. Kliknij przycisk OK.

Można teraz wpisać przykładowe dane do komórek D8:G14. Pamiętaj, że muszą być odpowiednio sformatowane, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaznacz cały obszar D8:H14 i przejdź do Format éKomórki do zakładki Liczby, wybierając w polu Kategoria pozycję Czas i pierwszy dostępny format zapisu czasu.

Teraz przejdź do komórki H8 i wpisz formułę: =JEŻELI(E8<D8;E8+1-D8;E8-D8)+JEŻELI(G8<F8;G8+1-G8;G8-F8). Jak to działa? W pierwszej części formuły od godziny w kolumnie E odejmowana jest godzina w kolumnie D, tak aby otrzymać liczbę godzin przepracowanych do obiadu (lub lunchu). Dlaczego użyto formuły JEŻELI? Gdy zaistnieje sytuacja, że pracownik przyjdzie do pracy, powiedzmy, o godzinie 19:00 i rano o 10:00 wyjdzie na późne śniadanie, to bez zastosowania formuły JEŻELI otrzymalibyśmy wynik ujemny. Podane rozwiązanie natomiast radzi sobie z takimi przypadkami. Druga część formuły (drugie wyrażenie JEŻELI) oblicza liczbę godzin przepracowaną od powrotu z obiadu do opuszczenia pracy, również z uwzględnieniem możliwej zmiany daty.

Można skopiować formułę z pola H8 do komórek H9:H14. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, należy teraz odpowiednio sformatować komórki.

Podsumujemy cały tydzień. Przejdź do komórki H17 i wpisz formułę =SUMA(H8:H14). W ten sposób policzymy sumę wszystkich przepracowanych godzin. W polu H18 należy wpisać =MIN(H17;1+CZAS(40;0;0))). Wyrażenie to zwraca mniejszą z dwóch liczb: sumy z H17 lub 40 godzin (tygodniowy czas pracy). W komórce H19, wpisujemy =H17-H18. Dzięki temu uzyskamy liczbę godzin nadliczbowych przepracowanych w ciągu tygodnia. Aby zmienić liczbę godzin przyjętych za domyślny czas pracy w tygodniu, zmodyfikuj argumenty funkcji CZAS() w polu H18 (są nimi kolejno: godziny, minuty, sekundy).

Należy zwrócić uwagę na sformatowanie komórek H17:H19. Zwykłe wyświetlanie czasu nie będzie tutaj działać, gdyż z założenia mamy wyświetlać liczbę godzin przekraczającą 24. Rozwiązaniem jest niestandardowy format czasu. Zaznacz pola H17:H19 i przejdź do Format - Komórki do zakładki Liczby. W polu Kategoria wybierz pozycję Niestandardowe i w pole Typ wpisz [g]:mm. Dzięki użyciu nawiasów kwadratowych wokół litery oznaczającej godzinę, wyświetli się liczba większa niż 24.

Zaokrąglanie liczb

Excel udostępnia trzy funkcje, dzięki którym można zaokrąglić wartość do odpowiedniej liczby miejsc po przecinku. Są to ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA(). Co zrobić, gdy chcemy zapisać np. wartość dochodu z dokładnością do setek złotych? Można z powodzeniem użyć funkcji ZAOKR.W.DÓŁ() i ZAOKR.W.GÓRĘ(). Obydwie przyjmują następujące parametry: liczbę oraz istotność, czyli rząd wielkości, do którego zaokrąglamy np. wyrażenie ZAOKR.W.DÓŁ(A8;100) zwróci wartość komórki A8 z dokładnością do pełnych setek.