Dla wytrwałych graczy

Eurestat, program firmy Eureka Systems może nam pomóc przeanalizować wyniki multilotka i wybrać odpowiednią strategię gry.

Eurestat, program firmy Eureka Systems może nam pomóc przeanalizować wyniki multilotka i wybrać odpowiednią strategię gry.

Oparty jest na bogatej bazie danych: 655 losowań od 18 marca 1996 do 8 lutego 1999 roku. Użytkownik ma możliwość uaktualnienia danych, można także zmodyfikować istniejące wyniki. Aktualną bazę z wynikami multilotka można ściągnąć ze strony WWW producenta programu.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyćProgram ma kilka narzędzi do analizy przechowywanych wyników losowań. Można sprawdzić serie liczb, częstotliwość wystąpień poszczególnych liczb, wystąpień grup liczb, zestawienie częstości pojawiania się liczb parzystych i nieparzystych. Można także sprawdzić, ile razy występowały dwójki, trójki, czwórki i piątki liczb. Niestety, obliczanie wystąpień czwórek i piątek liczb trwa (według oszacowania programu) długo: prawie półtorej godziny. Na szczęście proces ten można przerwać.

Program ma ładną oprawę graficzną. Można mieć drobne zastrzeżenia co do niektórych elementów interfejsu - głównie przycisków, które nie zawsze nazywane są zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją, np. do zamykania otwartych okien służą czasami przyciski "ZamknijŢ a czasami przyciski "KoniecŢ. Brakuje także trochę bardziej zaawansowanych opcji, np. wykresów słupkowych do poszczególnych zestawień.

W przejrzystym systemie pomocy, w którym znajdziemy nie tylko informacje o obsłudze programu, ale także reguły rządzące multilotkiem - w tym zasady naliczania wygranych.