Dodajemy przycisk w Wordzie 97

Możliwości modyfikacji pasków narzędzi w Wordzie 97 są prawie nieograniczone. Możemy na przykład dodawać nowe przyciski!

Możliwości modyfikacji pasków narzędzi w Wordzie 97 są prawie nieograniczone. Możemy na przykład dodawać nowe przyciski!

Dodajmy nowy przycisk, za pomocą którego szybko wstawimy datę do dokumentu.Kliknij, aby powiększyćDodajmy nowy przycisk, za pomocą którego szybko wstawimy datę do dokumentu.Spróbujmy wzbogacić Worda o przycisk, którego kliknięcie spowoduje wstawienie bieżącej daty do tekstu.

Zobacz również:

1. Kliknij dwukrotnie "nieaktywny" przycisk MKR na dole ekranu Worda (znajdziesz go w połowie dolnego paska).

2. Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj makro. Wpisz nazwę makra w pole Nazwa makra np. "Data". Kliknij przycisk Paski narzędzi.

3. W kolejnym oknie dialogowym, w polu Polecenia, kliknij element z nazwą makra i przeciągnij go na wybrany pasek narzędzi.

4. Kliknij przycisk Modyfikuj zaznaczenie. Zmień nazwę makra w polu Nazwa (np. wpisz "Data").

5. Jeżeli chcesz, możesz dodać ikonę do nowego przycisku. Wybierz opcję Edytuj obraz przycisku, aby utworzyć nową ikonę albo wybierz jedną z gotowych ikon (opcja Zmień obraz przycisku) - możesz ją później modyfikować.

6. Kliknij przycisk Zamknij.

7. Rozpoczęło się rejestrowanie makra. Przejdź do Wstaw éData i godzina. Wybierz rodzaj daty z listy Dostępne formaty i kliknij przycisk OK.

8. Przejdź do Narzędzia - Zatrzymaj rejestrowanie lub kliknij przycisk , o ile jest widoczny.

9. Przycisk gotowy. Jeżeli dodałeś do niego ikonę, może mieć np. taką postać:

Pamiętajmy, aby uważać z dostosowywaniem Worda, w przeciwnym wypadku możemy pogubić się we wprowadzonych zmianach. Jeżeli przestaliśmy kontrolować paski narzędzi i przyciski, zawsze można przejść do Narzędzia - Dostosuj i kliknąć przycisk Zresetuj. Paski narzędzi powrócą do poprzedniej postaci.

Zaznaczanie tekstu w Word Pro

Wszyscy wiedzą, jak zaznaczyć tekst za pomocą myszy: wystarczy przytrzymać wciśnięty przycisk i przeciągnąć kursor myszy do końca tekstu, który chcemy zaznaczyć. Istnieją jednak szybsze sposoby zaznaczenia fragmentu tekstu. Oto kilka skrótów do wykorzystania w Word Pro.

Ukryty tekst

Czy wiesz, że możesz dodać do swoich dokumentów niewidoczny tekst? Aby to zrobić, kliknij przycisk , a zostaną wyświetlone znaki ukryte. Użyj teraz kombinacji [Ctrl+Shift+H] i wpisz tekst, który chcesz ukryć. Po ponownym kliknięciu przycisku znaki specjalne oraz Twój tekst znikną.

Aby wydrukować dokument wraz z ukrytym tekstem, przejdź do Plik - Drukuj - Opcje i zaznacz pole Tekst ukryty.

Łącza do stron WWW w dokumentach Word Pro

Możesz wzbogacić swoje dokumenty o łącza do stron WWW.Kliknij, aby powiększyćMożesz wzbogacić swoje dokumenty o łącza do stron WWW.Wstawiając łącza do wybranych stron WWW, możemy dodać do naszych tekstów nowy wymiar (potrzebujemy Word Pro 97 lub nowszego). Gdy czytający nasz dokument kliknie łącze, Word Pro uruchomi domyślną przeglądarkę internetową i otworzy odpowiednią stronę WWW w nowym oknie Word Pro. Jak dodać łącze do dokumentu?

1. Wybierz Create - Click Here Block.

2. W oknie Click Here Block Properties kliknij rozwijaną listę Behavior i wybierz Follow a link. Wpisz opis łącza w pole Prompt text, a potem kliknij przycisk Options.

3. W oknie Click Here Block Properties wybierz pozycję URL z listy Script properties i klinij OK.

4. Powróciłeś do okna Click Here Block Properties. Kliknij przycisk Link.

5. W oknie Click Here Link wpisz adres strony WWW w pole Link's destination path or URL. W polu Link's description text podaj nazwę łącza i kliknij OK.

6. Kliknij jeszcze raz przycisk OK (tym razem w oknie Click Here Block Properties), aby zakończyć tworzenie łącza.