Dzielimy Excela

Jeżeli pracujemy z bardzo dużymi arkuszami, często chcielibyśmy być w kilku miejscach jednocześnie, a przynajmniej widzieć różne, niekiedy bardzo oddalone partie arkusza.

Jeżeli pracujemy z bardzo dużymi arkuszami, często chcielibyśmy być w kilku miejscach jednocześnie, a przynajmniej widzieć różne, niekiedy bardzo oddalone partie arkusza. Excel 97 umożliwia podział głównego okna arkusza na dwie lub cztery części.

Podziel okno na części, aby pracować jednocześnie na odległych częściach arkusza.Kliknij, aby powiększyćPodziel okno na części, aby pracować jednocześnie na odległych częściach arkusza.Aby podzielić ekran na dwie części w poziomie, przesuń mysz na mały przycisk na górze pionowego paska przewijania. Kiedy kursor myszy zmieni kształt na podwójną strzałkę, kliknij przycisk i przesuń linię podziału w dół. Podobnie możesz postąpić z widokiem arkusza w pionie - tym razem użyj małego przycisku z prawego końca poziomego paska przewijania. Można to zrobić także w inny sposób, przechodząc do Okno éPodziel. Po podziale okna, każdą część można przewijać oddzielnie, ale uwaga: przewijanie góra-dół wpływa na obie części podziału pionowego, podobnie przewijanie w poziomie zmienia widok obu części przy podziale poziomym.

Zobacz również:

Aby zlikwidować podział okna, wystarczy kliknąć dwukrotnie pasek podziału. Można też przejść do Okno - Usuń podział.

Więcej arkuszy

Możesz zwiększyć liczbę arkuszy pojawiających się po utworzeniu nowego skoroszytu w Excelu (standardowo jest ich 3). Przejdź do Narzędzia - Opcje do zakładki Ogólne i zmień wartość pola Liczba arkuszy w nowym skoroszycie.

Zmień domyślne położenie arkuszy w Excelu

Zmień domyślny folder, w którym znajdują się arkusze do otwarcia.Kliknij, aby powiększyćZmień domyślny folder, w którym znajdują się arkusze do otwarcia.Czy zdarzyło Ci się, że pracowałeś nad wieloma arkuszami, położonymi gdzieś w folderze C:\Praca\Projekty\Aktualne\CNH 4\Zestawienia i za każdym razem, gdy chciałeś otworzyć jakiś arkusz, musiałeś nawigować od folderu Moje Dokumenty do folderu zawierającego dany arkusz - można zaklikać się na śmierć! Lepiej zmienić domyślne położenie plików w Excelu.

Przejdź do Narzędzia - Opcje do zakładki Ogólne. Wpisz nową ścieżkę dostępu do folderu, w którym znajdują się używane przez Ciebie arkusze do pola Domyślne położenie plików.

Wklej i pomnóż

Korzystając z polecenia Wklej specjalnie możesz szybko uaktualnić duży zakres komórek.Kliknij, aby powiększyćKorzystając z polecenia Wklej specjalnie możesz szybko uaktualnić duży zakres komórek.W Excelu istnieje szybka metoda uaktualniania komórek. Powiedzmy, że mamy ceny pewnych produktów umieszczone w jednej kolumnie i chcemy zwiększyć je o 5 procent.

Wystarczy wpisać wartość 1.05 w pustą komórkę i skopiować jej zawartość (zaznacz komórkę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj). Teraz zaznacz komórki, które chcesz uaktualnić i przejdź do Edycja - Wklej specjalnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar i wybierz Wklej specjalnie z menu podręcznego). Pojawi się okno, w którym zaznacz opcję Przemnóż w polu Operacja i kliknij OK. Jak zapewne zauważyłeś, możesz także dzielić, dodawać i odejmować - wybierając odpowiednią opcję w polu Operacja.

Szybkie dodawanie wierszy i kolumn w Excelu

Aby wstawić kilka wierszy do arkusza, użyj polecenie Wstaw.Kliknij, aby powiększyćAby wstawić kilka wierszy do arkusza, użyj polecenie Wstaw.Chcesz szybko wstawić jeden lub kilka wierszy? Zaznacz wiersz (kliknij jego numer z prawej strony okna) i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wstaw. Aby dodać kilka wierszy, zaznacz odpowiednią liczbę wierszy i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz, tak jak poprzednio, polecenie Wstaw. W podobny sposób możesz wstawiać kolumny.

Natychmiastowe wypełnienie obszaru

Aby wypełnić duży obszar arkusza w Excelu taką samą wartością, zaznacz ten obszar, wpisz wartość i użyj kombinacji [Ctrl+Enter]. Pamiętaj, że zaznaczany obszar nie musi mieć koniecznie kształtu prostokąta: jeżeli będziesz trzymał wciśnięty [Ctrl], to możesz zaznaczyć dowolne komórki.

W górę i w dół

Zapewne wiesz, że kombinacja [Shift+Enter] w Excelu powoduje przejście o jedną komórkę wzwyż. Można jednak znacznie lepiej wykorzystać klawisz [Enter] i skrót klawiaturowy [Shift+Enter].

Jeżeli zaznaczysz pewien obszar arkusza (nawet nieregularny - [Shift+Enter]), to przechodzenie w dół lub w górę ([Enter] lub [Shift+Enter]) zostanie usprawnione - użycie klawisza [Enter] w ostatnim wierszu zaznaczonego obszaru przeniesie nas do pierwszego wiersza następnej kolumny. Podobnie jest z [Shift+Enter] - użycie tej kombinacji w pierwszym wierszu obszaru zaznaczonego spowoduje przejście do ostatniego wiersza poprzedniej kolumny. Ułatwia to wpisywanie dużej liczby danych - należy pamiętać, aby nie używać innych sposobów poruszania się po arkuszu - np. strzałek, gdyż zniknie zaznaczenie komórek.