Grafika w nagłówku

Oto często spotykany problem: jak dodać logo firmy do nagłówka strony arkusza przeznaczonego do druku? Excel, nawet w wersji 2000, nie umożliwia, niestety, prostego wstawienia grafiki do nagłówka strony. Można jednak poradzić sobie.

Oto często spotykany problem: jak dodać logo firmy do nagłówka strony arkusza przeznaczonego do druku? Excel, nawet w wersji 2000, nie umożliwia, niestety, prostego wstawienia grafiki do nagłówka strony. Można jednak poradzić sobie.

Odpowiednie ustalenie położenia nagłówka i tytułu wydruku pozwala umieścić np. logo firmy w obszarze nagłówka arkusza.Kliknij, aby powiększyćOdpowiednie ustalenie położenia nagłówka i tytułu wydruku pozwala umieścić np. logo firmy w obszarze nagłówka arkusza.Prawdopodobnie najprostszym rozwiązaniem byłoby drukowanie arkusza na firmowym papierze. Można użyć jednego z ciekawszych, ozdobnych fontów dostępnych w Excelu i za ich pomocą utworzyć logo firmy. Można także przygotować własny font, używając jednego z wielu programów shareware'owych i za pomocą tego fontu przygotować logo firmy. Rozwiązania te mają jednak poważne ograniczenia.

Zobacz również:

Można poradzić sobie także w inny sposób, chociaż wymaga to zastosowania kilku trików. Excel pozwala zdefiniować jeden lub więcej wierszy drukowanych na górze każdej strony, są to tzw. tytuły wydruku. Mogą one być z powodzeniem użyte do wstawienia logo firmy u góry każdej drukowanej strony arkusza. Co więcej, wysokość tych specjalnych wierszy jest automatycznie dopasowywana do rozmiarów grafiki. Oto sposób postępowania.

Najpierw przejdź do Plik |Ustawienia strony do karty Arkusz. Teraz należy sprecyzować, które wiersze będą pełniły funkcje tytułów wydruku. Niech będą to dwa pierwsze wiersze arkusza. Kliknij przycisk w polu U góry powtarzaj wiersze, a następnie zaznacz za pomocą myszy dwa pierwsze wiersze arkusza i kliknij przycisk ze strzałką w wąskim oknie Ustawienia strony - U góry powtarzaj wiersze. Można także połączyć zawartość nagłówka i tytułu wydruku - należy tylko sprawdzić, czy tekst z nagłówka nie nakłada się na grafikę w tytule wydruku (jeżeli np. logo będzie znajdować się z lewej strony, to tekst w nagłówku powinien być przeniesiony na prawą stronę). Wciąż w oknie Ustawienia strony przejdź do karty Nagłówek|stopka. Kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy i przygotuj własną jego zawartość.

Teraz nadszedł czas na wspomniane na początku triki. Kliknij przycisk Podgląd wydruku (w oknie Ustawienia strony), aby sprawdzić, jak naprawdę będzie wyglądał arkusz po wydrukowaniu. W oknie podglądu kliknij przycisk Marginesy. Należy teraz tak ustawić położenie nagłówka i tytułu wydruku, aby oba te elementy nakładały się i grafika nie zasłaniała napisów w nagłówku. Do tego celu posłużą (widoczne po wciśnięciu przycisku Marginesy) dwie poziome linie. Górna linia reguluje położenie nagłówka, natomiast dolna - tytułu wydruku. Aby uzyskać efektowne połączenie obu tych elementów, należy zamienić miejscami obie linie. Przesuwając linie za pomocą myszy, można dokładnie ustalić położenie nagłówka i grafiki.

Uwaga. Jeżeli chcemy wydrukować bardzo szeroki arkusz, tzn. taki, który rozciąga się wszerz na więcej niż jedną stronę, logo firmy powinno być skopiowane i wklejone do komórek odpowiadających lewym brzegom kolejnych stron.

Nietypowe odniesienia do arkuszy

Podczas korzystania z wielu arkuszy, z których każdy odpowiada kolejnym okresom, np. miesiącom i ma odpowiadającą temu nazwę (np. styczeń, luty itd.), napotkać można problemy przy tworzeniu podsumowań i zestawień odwołujących się do kolejnych arkuszy. Jak odwołać się do arkusza o określonej nazwie, korzystając z zawartości komórek w arkuszu-podsumowaniu?

Rozwiązaniem problemów jest odpowiednie użycie funkcji ADR.POŚR. Funkcja ta przyjmuje jako argument wartość tekstową, którą zamienia na odniesienie do komórki lub obszaru arkusza. Powiedzmy, że należy odwołać się do arkusza o nazwie "marzec" i zsumować pola od G5 do G10. Całe wyrażenie przyjmie wtedy postać:

=SUMA(marzec!G5:G10)

Jeżeli jednak nie chcemy explicite wpisywać nazwy arkusza, a raczej pobrać ją z pola np. B5, to przy użyciu funkcji ADR.POŚR, wyrażenie to będzie wyglądało następująco:

=SUMA(ADR.POŚR(B5"!G5:G10"))

Warto zwrócić uwagę na użycie operatora do połączenia dwóch ciągów znaków: nazwy arkusza i odniesienia do jego komórek.

Broń się przed wstawianiem

Jeżeli arkusz Excela będzie wykorzystywany przez wiele osób, trzeba zabezpieczyć go przed wprowadzaniem niepożądanych zmian, a zwłaszcza przed dodawaniem nowych wierszy i kolumn. Można to zrobić, włączając ochronę arkusza (pisaliśmy o tym już wielokrotnie). Jeśli jednak ochrona arkusza to zbyt silne zabezpieczenie - trzeba tylko uniemożliwić wstawianie wierszy i kolumn - można wykorzystać mało znaną właściwość Excela (sposób ten działa również w Lotus 1-2-3).

Najpierw należy przejść do ostatniej, najdalszej komórki arkusza. Odradzam zwykłe przewijanie - arkusz ma 65536 wierszy. Najlepiej wybrać Edycja|Przejdź do (lub użyć skrótu [Ctrl G]), w pole Odwołanie wpisać IV65536 (to adres ostatniej komórki) i kliknąć przycisk OK. Teraz w ostatniej komórce wpisujemy jedną spację i powracamy do początku arkusza (np. za pomocą [Ctrl Home]). Od tej pory każda próba wstawienia wiersza bądź kolumny zakończy się wyświetleniem długiego i mało zrozumiałego komunikatu, który powinien wystarczająco zniechęcić potencjalnych użytkowników arkusza. Należy tylko pamiętać, że jest to zabezpieczenie czysto kosmetyczne - nie uchroni przed zmianami dokonanymi z pełną premedytacją.