Jak testować system

Przedstawiamy zalecenia dla tzw. testów wysokiego poziomu, za pomocą których firmy i użytkownicy indywidualni mogą przeprowadzić swoje procedury sprawdzające gotowość systemów informatycznych i pojedynczych stanowisk na tzw. Problem Roku 2000 (PR2000 - ang. Y2K). Każdy składnik systemów IT jest inny i zasługuje na testowanie ściśle dostosowane do jego właściwości. Ale testy ograniczone do niezbędnego minimum mogą się okazać niewystarczające. W przypadku PR2000 trzeba testować cały system: sprzęt-aplikacja-dane.

Przedstawiamy zalecenia dla tzw. testów wysokiego poziomu, za pomocą których firmy i użytkownicy indywidualni mogą przeprowadzić swoje procedury sprawdzające gotowość systemów informatycznych i pojedynczych stanowisk na tzw. Problem Roku 2000 (PR2000 - ang. Y2K). Każdy składnik systemów IT jest inny i zasługuje na testowanie ściśle dostosowane do jego właściwości. Ale testy ograniczone do niezbędnego minimum mogą się okazać niewystarczające. W przypadku PR2000 trzeba testować cały system: sprzęt-aplikacja-dane.

Należy przyjąć zasadę całościowego testowania gotowości na rok 2000. Problem ma dwa wymiary: pierwszy to aspekty techniczne, raczej oczywiste i proste do wychwycenia, drugi, znacznie obszerniejszy, to zakres testów oprogramowania, a więc:

Zobacz również:

- daty z rokiem zapisanym dwucyfrowo###

- błędy w wyliczeniach roku przestępnego 2000;

- szczególne daty, ostatni dzień lutego 2000 roku oraz np. 9.09.99;

- systemy zagnieżdżone (sprzęt);###

- wewnętrzne oprogramowanie sterujące urządzeń;

- systemy operacyjne, aplikacje, oprogramowanie własne

- procesy użytkowe.####

Kliknij, aby powiększyćOprogramowanie może być zgodne (ang. compliant) z PR2000, tj. spełniające wymagania dotyczące zapisu daty i interpretacji lat i miesięcy przestępnych, częściowo zgodne (compliant with minor issues) i takie na ogół można łatwo przystosować przez update i łatki oraz niezgodne (not compliant), z którym nic (poza wymianą) się nie da zrobić. Należy jednak pamiętać, że nawet zgodne oprogramowanie może nie gwarantować bezbłędnych wyników, gdy format samych danych będzie niewłaściwy. Dlatego mając już przygotowane na PR2000 aplikacje, trzeba też zweryfikować wszystkie rodzaje danych używanych przez nie.

Zanim rozpoczniemy testy

Poniżej prezentujemy zestawienie pytań, dzięki którym można świadomie przygotować, a następnie najlepiej przeprowadzić testy na zgodność naszego systemu IT z PR2000.

Pamięć masowa

- Jak daty są zapisywane przez aplikacje (nazwy struktur danych, typy itd.)? Jakie występują ograniczenia logiczne?

- Czy są wykorzystywane funkcje do konwersji w obie strony dat zapisywanych w pamięci masowej (na przykład do konwersji daty systemowej, daty serwera itd.)? Jakie to funkcje?

Sposób wyświetlania

- Jak są formatowane daty przeznaczone do wyświetlania?

- Czy do formatowania dat są wykorzystywane wywołania systemowe? A jeśli tak, to jakie?

- Jeśli aplikacja ma własny sposób formatowania dat, to czy wykorzystuje on jakieś ustawienia systemowe? Gdzie i jak można to zmienić?

Wprowadzanie danych wejściowych

- Gdzie i skąd są pobierane daty?

- Czy są one zapisywane jako daty, jako łańcuchy znaków czy jeszcze inaczej?

- Jakie zastosowano reguły weryfikacji składni dat? Jakim zależnościom podlegają (czy mają związek z datą systemową, OLEAUT32, ustawieniami Rejestru)?

- Jakie są reguły konwersji między formatami daty z rokiem zapisanym w postaci dwóch i czterech cyfr? Jakim zależnościom podlegają?

- Czy użytkownicy bądź system wpisują kiedykolwiek dane o pozornym formacie daty, ale o innym niż data znaczeniu, na przykład 9.09.99?