Jak zostać internautą

Pierwszy problem to poprawne podłączenie komputera do Sieci. Podjęcie na tym etapie właściwych decyzji zagwarantuje nam satysfakcjonujące efekty w posługiwaniu się Internetem.

Dla wielu użytkowników komputerów coraz bardziej naglącą potrzebą staje się możliwość korzystania z zasobów ogólnoświatowej sieci komputerowej - Internetu . Pierwszy problem to poprawne podłączenie komputera do Sieci. Podjęcie na tym etapie właściwych decyzji zagwarantuje nam satysfakcjonujące efekty w posługiwaniu się Internetem. Jakie są podstawowe sposoby uzyskania dostępu do Internetu? Jak wybrać niezbędny sprzęt? Jak skonfigurować oprogramowanie służące do zestawiania połączenia?

Przykładaowe ceny i parametry modemówKliknij, aby powiększyćPrzykładaowe ceny i parametry modemówAby stać się pełnoprawnym użytkownikiem globalnej Sieci wystarczy komputer, modem i linia telefoniczna. Dostęp do Internetu zapewniają dostawcy usług internetowych (ISP - Internet Service Providers) - obecnie w Polsce działa kilkaset wyspecjalizowanych firm oferujących tego typu usługi w skali ogólnokrajowej bądź regionalnej. Ich adresy można znaleźć w większości informatorów teleadresowych pod hasłem Internet.

Zobacz również:

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać, że o prędkości transmisji między dwoma modemami decydują parametry słabszego z nich. Ważne jest zatem, aby modem obsługujący serwer dostawcy usług internetowych gwarantował możliwie wysoki poziom transmisji, najlepiej 56,6 kb/s.

Najczęściej w swej ofercie dostawcy usług internetowych proponują użytkownikom dostęp komutowany (połączenie modemowe) bądź zestawienie łącza dzierżawionego (dostęp stały). Pakiet podstawowych usług obejmuje założenie konta e-mail oraz udostępnienie miejsca na stronę WWW. Często wachlarz świadczonych usług rozszerzony jest o możliwość zarejestrowania własnej domeny, utworzenie oraz aktualizację serwisu WWW, szkolenie w zakresie korzystania z Internetu itp.

Obowiązkiem dostawcy, podczas zawierania umowy z klientem, jest podanie adresu serwera nazw (DNS) oraz numeru telefonu, pod który należy dzwonić za pomocą modemu, aby ustanowić połączenie z Internetem. W przypadku łącza dzierżawionego niezbędny będzie także adres IP, który będzie jednoznacznie identyfikował nasz komputer w Sieci.

Decydując się na wybór konkretnej firmy providerskiej, warto sprawdzić jakość oferowanych przez nią usług - decydująca jest tu prędkość transferu danych.. Należy też wziąć pod uwagę liczbę modemów dostępowych jakimi dostawca dysponuje oraz czy opłata naliczana jest według taryfy za połączenie lokalne. Warto dowiedzieć się o zakres działania pomocy technicznej, jak też uwzględnić wysokość opłat abonamentowych za świadczone usługi. Opłaty zależne są przede wszystkim od przepustowości łącza jakim dany dostawca dysponuje, liczby oferowanych kont pocztowych, pojemności serwera WWW itp. Pomimo że nie są to bardzo wygórowane sumy to na założenie konta komercyjnego, zwykle decydują się podmioty gospodarcze, instytucje, stowarzyszenia itd.

Okno kreatora instalacji modemu.Kliknij, aby powiększyćOkno kreatora instalacji modemu.Warto zaznaczyć, że niektóre większe firmy zajmujące się świadczeniem usług internetowych oferują usługę typu call-back. Polega ona na nawiązaniu połączenia zwrotnego pomiędzy serwerem dostawcy a użytkownikiem. Chcąc uzyskać połączenie, użytkownik dzwoni pod specjalny numer - podaje swój identyfikator i hasło, następnie serwer przerywa połączenie i samoczynnie oddzwania do użytkownika. Usługa ta, choć wymaga stosownych opłat, umożliwia minimalizację kosztów korzystania z Internetu za pośrednictwem modemu - za połączenie płaci bowiem dostawca a nie klient.

Indywidualni użytkownicy, aby nawiązać połączenie z Internetem, korzystają najczęściej z ogólnopolskiego dostępowego numeru oferowanego przez TP S.A.: 0202122. Po podaniu jako identyfikatora i hasła liter ppp, użytkownik uzyskuje dostęp po kosztach miejscowej rozmowy telefonicznej bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat abonamentowych. W celu założenia konta pocztowego lub strony WWW (usługi te nie są bowiem bezpłatnie dostępne w ramach serwerów TP S.A.) należy skorzystać z oferty dostawców darmowych kont internetowych, takich jak Polbox, Onet, KKI itp.