Jądro Linuksa

Kompilacja jądra systemu - brzmi to znacznie groźniej niż wygląda w rzeczywistości. Pewną niedogodnością dla początkujących użytkowników jest konieczność kompilacji jądra systemu po zainstalowaniu niektórych urządzeń.

Kompilacja jądra systemu - brzmi to znacznie groźniej niż wygląda w rzeczywistości. Pewną niedogodnością dla początkujących użytkowników jest konieczność kompilacji jądra systemu po zainstalowaniu niektórych urządzeń.

System numeracji jądra pozwala na określenie, która wersja jest potrzebna: pierwsza cyfra to od wielu lat 2, druga określa status jądra. Parzysta to jądro stabilne, a nieparzysta - eksperymentalne lub rozwojowe, czyli aktualnie rozwijane przez setki programistów na świecie. Po przetestowaniu i usunięciu błędów jądro rozwojowe staje się jądrem stabilnym. Ostatnia cyfra to numer kolejnej wersji tej serii jądra systemu (kernela). Najnowsze - w czasie pisania tego artykułu - jądro eksperymentalne miało numer 2.3.26 (krążą pogłoski, że ostatnio seria 2.3.x osiągnęła status frozen, czyli nie są już dodawane nowe możliwości, a tylko usuwane błędy - co oznacza, że już niedługo możemy się spodziewać kernela 2.4.0), a stabilne - 2.2.13. Dostępna też była wersja będąca prawie gotowym jądrem 2.2.14 - 2.2.14pre2 ("pre" od "pre-patch").

Zobacz również:

Zazwyczaj instalacja jądra różniącego się tylko ostatnią cyfrą nie wymaga żadnych zmian w systemie (z tego powodu nadal są rozwijane jądra z serii 2.0.x), zmiana na jądro z nowszej serii to konieczność aktualizacji wielu innych pakietów - począwszy od kompilatorów i bibliotek systemowych. Nowe wersje stabilne pojawiają się co kilka tygodni, a rozwojowe - nawet z dnia na dzień.

Źródła kernela można ściągnąć z większości serwerów z linuksowym oprogramowaniem, np. ftp://sunsite.icm.edu.pl i ftp://ftp.task.gda.pl. Oba są szybkie i można w nich znaleźć aktualne źródła jądra tuż po światowej premierze. Odpowiednich plików należy szukać w katalogu /pub/linux/kernel/numer_wersji. Zazwyczaj w katalogu znajdują się pliki linux-2.x.x.tar.gz i linux-2.x.x.tar.bz2, czyli archiwa tar, pierwsze spakowane programem gzip, a drugie - bzip2. Wybierz oczywiście mniejszy plik (zazwyczaj.bz2), jeśli masz w systemie zainstalowany bzip2.

Często oprócz plików linux-2.x.x.tar.gz katalog zawiera pliki patch-2.x.x.gz. Są w nich zapisane zmiany w stosunku do poprzedniej wersji jądra. Dzięki temu, jeżeli masz np. źródła kernela 2.2.10, zamiast wielomegabajtowego pliku linux-2.2.13.tar.gz możesz ściągnąć 3 małe pliki: patch-2.2.11.gz, patch-2.2.12.gz i patch-2.2.13.gz.

Oprócz tych plików istnieją też nieoficjalne patche. Zawierają np. dodatkowe sterowniki, uaktualnienia czy nowe opcje, które z różnych powodów nie znalazły się w standardowej wersji jądra. Niestety, za szybkim rozwojem Linuksa nie nadążają twórcy nieoficjalnych patchy, których większość jest przeznaczona dla kerneli z serii 2.0.x, a nawet te dla 2.2.x zazwyczaj są tworzone na podstawie nieaktualnych już wersji, np. 2.2.10. Najlepszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań nieoficjalnych patchy są wyszukiwarki WWW, czasem można je również znaleźć na tych samych serwerach ftp co źródła jądra, np. w katalogu /pub/linux/kernel/people.

Po ściągnięciu plików zaloguj się jako root i skopiuj plik zawierający źródła do katalogu /usr/src. Prawdopodobnie znajduje się tam katalog ze starszą wersją jądra o nazwie linux-2.x.x i plik linux, będący linkiem symbolicznym do tego katalogu. Usuń ten plik, rozpakuj źródła poleceniem:

<div align="center">

gunzip linux-2.x.x.tar.gz lub bunzip2 linux-2.x.x.tar.bz2
</div>

i odtwórz strukturę katalogów poleceniem:

<div align="center">

< tar -xvf linux-2.x.x.tar
</div>

Po chwili powstanie katalog linux, zawierający rozpakowane źródła. Zmień jego nazwę na linux-2.x.x. (wstawiając oczywiście numer wersji w miejsce x.x.) i do tego katalogu utwórz link symboliczny o nazwie linux. Dzięki temu można w jednym komputerze mieć kilka wersji kernela, a zawsze jedna z nich znajduje się w katalogu /usr/src/linux. Otwórz właśnie ten katalog (nie /usr/src/linux-2.x.x! Kompilacja kernela z tego katalogu zazwyczaj jest możliwa, ale czasem powoduje błędy). Jeśli chcesz skorzystać z patcha, skopiuj go do tego katalogu, rozpakuj (gunzip lub bunzip2) i wydaj polecenie:

<div align="center">

patch -p1 < patch-2.x.x
</div>

Jeżeli nie wystąpiły przy tym żadne błędy, można przystąpić do konfiguracji jądra.

Są trzy sposoby konfiguracji. Najstarszy to tryb tekstowy, oparty na serii pytań i wywoływany poleceniem make config (oczywiście z katalogu /usr/src/linux).

Jest bardzo niewygodny - jeśli się popełniło błąd, nie można wrócić do poprzedniego pytania, a tylko przerwać program, naciskając [Ctrl C], i rozpocząć konfigurację od nowa. Zwykle użycie tego polecenia jest sensowne tylko wtedy, gdy zawiodą pozostałe dwa sposoby. W trybie tekstowym działa również polecenie:

<div align="center">

make menuconfig
</div>

Pozwala ono jednak na wygodną konfigurację z użyciem systemu menu. Wymaga bibliotek ncurses, które są dostępne w każdej dystrybucji Linuksa, ale nie zawsze zainstalowane - stąd częste w grupie pl.comp.os.linux pytanie "Dlaczego nie działa make menuconfig" (np. Redhat 6.0 nie instaluje ncurses nawet wtedy, gdy w trakcie instalacji wybierze się opcję Kernel development; musisz sam je zaznaczyć w trybie wyboru indywidualnych pakietów lub zainstalować później). Wreszcie najwygodniejszy tryb i polecenie:

<div align="center">

make xconfig
</div>

- działa oczywiście tylko wtedy, gdy zostanie uruchomiony z okna x-terminala. Warto dodać, że we wszystkich trzech trybach dostępna jest - zawsze ta sama - pomoc do prawie każdej z opcji.

Na naszej płycie PCWK CD 6/2000 w katalogu \PCWKTXT znajdziesz opis najważniejszych opcji konfiguracyjnych jądra 2.2.12.