Metaliczne napisy

Tematem tego warsztatu w Paint Shop Pro 6 będzie utworzenie "metalicznego" napisu, czyli takiego, który wygląda, jakby go wykuto ze stali i pochromowano.

Tematem tego warsztatu w Paint Shop Pro 6 będzie utworzenie "metalicznego" napisu, czyli takiego, który wygląda, jakby go wykuto ze stali i pochromowano.

W przykładzie wykorzystamy nowe możliwości Paint Shop Pro 6, jakimi są warstwy korekcyjne (Adjustment Layers) i nowe filtry z grupy efektów: Inner Bevel (filtr tworzący uwypuklenia obrazu) oraz Glowing Edges (filtr rozświetlający krawędzie). Poznamy także jedną z ciekawych, nowych opcji korekcyjnych - Curves - korekcja obrazu za pomocą krzywej nasycenia.

Zobacz również:

1. Jak zwykle zaczynamy od utworzenia nowego rysunku, tym razem o wymiarach 900 na 300 punktów, w 16 milionach kolorów. Wybierz białe tło i zwiększ rozdzielczość do 300 punktów na cal.

2. Na palecie kolorów wybierz szary o zawartości mniej więcej 50 procent czerni.

Kliknij, aby powiększyć3. Wybierz narzędzie do wprowadzania tekstu i kliknij obraz w dowolnym miejscu. Zobaczysz okno dialogowe Text Entry. W oknie wprowadzania tekstu wpisz: Metalica fontem Arial Rounded Bold lub VAG Bold. W sekcji Create As wybierz opcję Vector | Antialias (opcja Size nie jest bardzo istotna). Zaznaczyłem także opcję Auto Kern (automatyczny kerning). Kliknij OK.

Kliknij, aby powiększyć4. W oknie pojawi się napis podobny do tego (rysunek powyżej). Zauważ, że został automatycznie umieszczony na nowej warstwie (Layer 2). Jest to warstwa wektorowa, o czym świadczy znaczek przy nazwie warstwy (paleta Layers). Jeśli tekst zajmuje za małą powierzchnię, należy go powiększyć, przeciągając za jeden z narożnych uchwytów, mając naciśnięty prawy przycisk myszy (napis będzie skalowany proporcjonalnie do satysfakcjonującego rozmiaru).

Kliknij, aby powiększyć5. Wybierz narzędzie Vector Object Selection (narzędzie do wybierania obiektów wektorowych) i kliknij napis prawym przyciskiem myszy. Otworzy się okno dialogowe, w którym trzeba wybrać opcję Convert Text To Curves (zamień napis na krzywe wektorowe) | As Character Shapes (każda litera będzie oddzielną krzywą).

Robisz to wszystko, ponieważ litery są zbytnio oddalone od siebie, i napis nie wygląda najlepiej. W ten sposób uczysz się konwersji napisów na krzywe.

Kliknij, aby powiększyć6. Następnym krokiem jest rozsądne podosuwanie liter do siebie (to taki ręczny kerning). Kliknij najpierw obrazek gdzieś poza napisem, aby usunąć jego zaznaczenie (można także nacisnąć klawisz [Esc]). Klikaj teraz pojedyncze litery i przesuwaj je, ale nie myszą, ponieważ nie da się tego zrobić wystarczająco precyzyjnie. Dużo lepszy efekt osiągniesz przy użyciu klawiatury. Używaj klawiszy kursora z naciśniętym w czasie przesuwania klawiszem [Shift].

Po przysunięciu do siebie liter napis prezentuje się znacznie lepiej.

Kliknij, aby powiększyć7. Ponieważ filtry z grupy Effects nie działają w stosunku do obiektów wektorowych musimy zamienić tę warstwę na zrastrowaną (czyli zwykłą, bitową). Wybierz Layers | Convert To Raster.

UWAGA

Kliknij, aby powiększyćJeśli nie chcesz tracić warstwy wektorowej, zduplikuj ją najpierw (Layers | Duplicate), wyłącz utworzoną kopię w palecie Layers dopiero zamień warstwę na bitową (Layers | Convert To Raster). Druga metoda duplikowania to przeciągnięcie warstwy do ikony Add New Layer (rysunek poniżej).

8. Użyjemy teraz pierwszego z nowych filtrów w grupie Effects. Wybierz Image | Effects | Inner Bevel.

W oknie opcji filtru wprowadź następujące ustawienia: w sekcji Bevel wybierz dowolny rodzaj krawędzi (od tego nie zależy poprawność dalszych działań), wielkość Width (szerokość uwypuklenia) ustaw na 8, Smoothness (wygładzanie) na 40 (to dużo, ale takie ustawienie spowoduje, że napis będzie niejako "półokrągły") oraz Depth (głębokość) na 15.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć9. Niestey, okazuje się, że po zastosowaniu tego filtra krawędzie napisu robią się ostre. Trzeba więc zastosować dodatkowo jeden z filtrów wygładzających. Ja użyłem Gaussian Blur, ponieważ można wpływać na jego działanie. Promień filtrowania (Radius) ustaw na 1.00. Kliknij OK.

Oto co uzyskaliśmy: #####

Kliknij, aby powiększyć