Na autostradzie wydajności

Przyjemność, jaką daje korzystanie z szybkiego systemu operacyjnego, zazwyczaj nie trwa długo: pamięciożerne procesy działające w tle, gigantyczne klucze Rejestru i zapełniony twardy dysk szybko kładą Windows na kolana. W poniższym materiale opisujemy, jak zwolnić niepotrzebne hamulce i uzyskać maksymalną prędkość działania systemu.

Przyjemność, jaką daje korzystanie z szybkiego systemu operacyjnego, zazwyczaj nie trwa długo: pamięciożerne procesy działające w tle, gigantyczne klucze Rejestru i zapełniony twardy dysk szybko kładą Windows na kolana. W poniższym materiale opisujemy, jak zwolnić niepotrzebne hamulce i uzyskać maksymalną prędkość działania systemu.

Powiedzmy sobie otwarcie - po zainstalowaniu trzydziestu gier i aplikacji nie możesz oczekiwać wydajności świeżo zainstalowanego Windows. W odróżnieniu od prostego systemu przetwarzającego jednocześnie tylko jedno zadanie, na przykład DOS-u, w którym aplikacje nie muszą znać konfiguracji pozostałego oprogramowania, w Windows 95/98 czy NT wiele elementów znajduje się w ścisłym związku z systemem operacyjnym, a także względem siebie. Relacje między programami muszą być gdzieś sformułowane, a to zajmuje cenne miejsce w pamięci operacyjnej.

Zobacz również:

Użytkownik ma możliwość odciążenia najbardziej istotnych elementów - pamięci roboczej i twardego dysku. W poniższych poradach prezentujemy, jak zwiększyć wydajność przy korzystaniu z twardych dysków, zoptymalizować plik wymiany i konfigurować buforowanie w Windows. Do skutecznych metod zwiększenia wydajności systemu należy oczyszczenie go ze zbędnych procesów (uruchamianych automatycznie podczas wczytywania Windows) i zredukowanie objętości Rejestru. Dodatkowy wzrost wydajności przynosi stałe lub tymczasowe usunięcie Internet Explorera, co opisujemy w dwóch odrębnych poradach.

Wszystkie porady zamieszczone w poniższym materiale zostały podzielone na: opis metody, jej korzyści, wady i przeciwwskazania w praktyce oraz sposób realizacji w kolejnych etapach. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby sztuczki były opisane możliwie jasno i przystępnie, nie możemy jednak brać odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z niekompetentnym stosowaniem porad. Powodzenia!

Odciążenie twardego dysku

Tymczasowe pliki internetowe.  Aby zrównoważyć użytkowanie napędów, możesz przenieść je na inny dysk.Kliknij, aby powiększyćTymczasowe pliki internetowe. Aby zrównoważyć użytkowanie napędów, możesz przenieść je na inny dysk.Pomysł: Jeżeli pracujesz w środowisku Windows i masz do dyspozycji dwa lub więcej twardych dysków (nie partycji na jednym dysku fizycznym!) o podobnych parametrach technicznych, możesz zwiększyć wydajność systemu, dbając o równomierne pobieranie danych z obu napędów.

Zarówno system, jak i wiele aplikacji korzysta ze współdzielonych bibliotek DLL zgromadzonych w katalogu WINDOWS\SYSTEM, więc jeden dysk jest wystarczająco obciążony przetwarzaniem operacji odczytu z tych plików. Jeśli pozostałymi zadaniami obarczysz drugi napęd, system będzie działać szybciej. Wcale nie musisz instalować wszystkiego na nowo. Nawet za pomocą prostych metod możesz przyspieszyć pracę Windows.

Zalety i wady: Zwiększenie wydajności opisaną metodą jest możliwe w każdym komputerze wyposażonym w więcej niż jeden twardy dysk. Jednak zwiększenie prędkości jest zauważalne tylko przy intensywnym wykorzystywaniu zasobów komputera i uruchamianiu kilku pamięciożernych aplikacji jednocześnie. Zakup dodatkowego dysku do tego celu jest nieopłacalny.

Przepis: Jeśli nie chcesz reorganizować całego systemu, możesz zoptymalizować go za pomocą poniższych metod.

1. Aplikacje systemu Windows w dużym stopniu opierają się na plikach tymczasowych. Gdy program (niezależnie od typu aplikacji) buforuje dane na dysku, zakłada nowy plik w katalogu TEMP. Zbiory tego typu są otwarte przez cały czas trwania sesji roboczej, gdyż z ich zawartości korzystają uruchomione aplikacje. W celu uzyskania pożądanego efektu przenieś katalog plików tymczasowych na drugi, mniej używany dysk.

Utwórz w tym celu nowy folder, na przykład D:\TEMP. Następnie wróć do pierwszego napędu, otwórz plik AUTOEXEC.BAT w edytorze tekstowym i uzupełnij go o następujące wiersze:

SET temp=D:\temp

SET tmp=D:\temp

Jeżeli w pliku istnieją podobne wiersze, lecz wskazują na pierwszy napęd (na przykład dysk C:), dopasuj odpowiednio literę i nazwę katalogu. W niektórych zastosowaniach, na przykład edytowaniu dużych ilustracji, uzyskasz maksymalnie dziesięcioprocentową zwyżkę wydajności.

2. Niektóre aplikacje rezygnują z katalogu plików tymczasowych definiowanego globalnie (patrz powyżej), lecz oferują własne foldery robocze.

Przykładem może być Adobe PhotoShop 5, który pozwala tworzyć maksymalnie cztery woluminy robocze (patrz ustawienia w menu File). Chcąc zachować optymalną wydajność, powinieneś przeznaczyć na nie dysk, który jest stosunkowo szybki i mało używany.

3. Przeglądarka Internet Explorer buforuje odwiedzane strony w katalogu TEMPORARY INTERNET FILES. Dzięki temu znacznie szybciej pojawiają się na ekranie przy kolejnym przywołaniu. Jeśli chcesz przemieścić wymieniony katalog na inny (mniej użytkowany, lecz równie szybki) napęd, wykonaj następujące czynności:

Utwórz nowy folder na żądanym dysku, na przykład D:\TEMPORARY INTERNET FILES. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe. Następnie kliknij przycisk Ustawienia na karcie Ogólne, a w kolejnym oknie przycisk Przenieś folder. W dalszej kolejności wybierz żądany folder (w naszym przykładzie D:\TEMPORARY INTERNET FILES) i potwierdź przyciskiem OK. W następnym oknie kliknij Tak.

W celu przeniesienia plików tymczasowych w Netscape Navigatorze wybierz menu Edit | Preferences. W rubryce Category znajdziesz pole Advanced, a tuż pod nim Cache. Teraz wystarczy podać nowy folder. W odróżnieniu od Internet Explorera Netscape Navigator nie przenosi automatycznie dotychczasowej zawartości folderu - w razie potrzeby musisz przemieścić pliki ręcznie.

4. Podczas instalowania aplikacji Windows proponuje PROGRAM FILES jako katalog docelowy. Dla uzyskania większej wydajności powinieneś instalować programy na drugim dysku, jeśli jest równie wydajny.

5. W Windows NT i 2000 istnieje możliwość definiowania tzw. stripesetów, czyli odwoływania się do kilku napędów fizycznych za pomocą jednego oznaczenia literowego. Korzystając z tej metody, system zapisuje dane na przemian na określonych dyskach, co przynosi zauważalny wzrost (maksymalnie o 20 procent) szybkości transmisji. Użytkownik może postrzegać stripeset jako jeden napęd logiczny. Jedynym warunkiem jest to, że "dynamiczny napęd" zajmuje jednakową ilość miejsca na wszystkich dyskach.

Zatem pojemność najmniejszego z podłączonych napędów wyznacza maksymalną pojemność stripesetu. Zakładając, że dysponujesz dwoma twardymi dyskami o pojemności 1 i 4 GB, rozmiar stripesetu jest ograniczony do 2 GB (czyli dwa razy po 1 GB). Aby zdefiniować stripeset w Windows NT 4, uruchom Administratora dysków, zaznacz wolne obszary dysków za pomocą myszy (z wciśniętym klawiszem [Ctrl]) i wybierz odpowiednią opcję w menu Partycja. W Windows 2000 dokonuje się tego przez Panel sterowania.