Obliczenia bez formuł

Do obliczania wszelkiego typu wyrażeń w arkuszach kalkulacyjnych używane są najczęściej formuły. Arkusze zostały tak skonstruowane, że najprostszą metodą jest wpisanie znaku =, po którym następuje treść formuły. Jednak w niektórych przypadkach, np. podczas wykonywania operacji na dużym obszarze pól, istnieją bardziej efektywne sposoby działania.

Do obliczania wszelkiego typu wyrażeń w arkuszach kalkulacyjnych używane są najczęściej formuły. Arkusze zostały tak skonstruowane, że najprostszą metodą jest wpisanie znaku =, po którym następuje treść formuły. Jednak w niektórych przypadkach, np. podczas wykonywania operacji na dużym obszarze pól, istnieją bardziej efektywne sposoby działania.

Wykorzystanie funkcji Wklej specjalnie umożliwia wykonywanie operacji na komórkach arkusza bez użycia formuł.Kliknij, aby powiększyćWykorzystanie funkcji Wklej specjalnie umożliwia wykonywanie operacji na komórkach arkusza bez użycia formuł.Przypuśćmy, że zachodzi potrzeba podniesienia cen wielu produktów (zgrupowanych w jednej kolumnie) o 5 procent. Excel umożliwia wykonanie takiej operacji na dwa sposoby. Technika "tradycyjna" wygląda tak: należy przygotować pustą kolumnę obok kolumny z cenami (np. za pomocą polecenia Wstaw z menu podręcznego), potem w pierwszej komórce nowej kolumny wpisać formułę, która podniesie pierwszą cenę o 5 procent.

Zobacz również:

Wpisaną formułę trzeba skopiować do wszystkich pól nowej kolumny.

Następnie korzystając z polecenia Edycja|Wklej specjalnie (należy wybrać opcję Wartości), przenieść zawartość nowej kolumny na miejsce starej. Po usunięciu niepotrzebnej już kolumny operacja jest zakończona.

Druga metoda, nieco szybsza i bardziej efektywna, również wykorzystuje polecenie Wklej specjalnie. Aby podnieść wartości w kolumnie o 5 procent, wpisz 1,05 w dowolne puste pole. Skopiuj zawartość pola do Schowka ([Ctrl C]). Zaznacz pola, których wartość chcesz podnieść o 5 procent, i wybierz Edycja|Wklej specjalnie. W oknie Wklej specjalnie zaznacz opcję Przemnóż i kliknij OK. Usuń tymczasową komórkę z wartością 1,05.

Dane na różne sposoby

Wprowadzanie danych do arkusza z reguły jest intuicyjne i nie wymaga specjalnych przygotowań. Warto jednak wiedzieć o metodach, które pomagają przyspieszyć pracę. Oto kilka sposobów na wprowadzanie danych w Excelu, przysłanych przez naszą czytelniczkę, panią Ewę Krok. Dziękujemy!

Liczby dodatnie i ujemne. Liczb dodatnich nie trzeba poprzedzać znakiem "+" - jest on ignorowany. Liczby ujemne można poprzedzić znakiem minus lub ująć w nawiasy okrągłe "( )" - efekt będzie ten sam.

Spacje. Kolejne cyfry wprowadzanej liczby można oddzielać spacjami, grupując je np. po trzy. Po przejściu kursora do kolejnej komórki wprowadzona liczba będzie wyświetlana w takim formacie, jaki jej nadałeś. Oddzielanie cyfr spacjami może być także użyte podczas wpisywania liczb wewnątrz formuły, ale przy próbie jej obliczenia zostanie wyświetlone okno z komunikatem o błędzie i proponowaną poprawką (z reguły sensowną) - naciśnięcie przycisku OK spowoduje obliczenie wartości formuły bez dalszych problemów.

Ułamki. To częsty kłopot, zwłaszcza na początku korzystania z Excela: ułamki zwykłe, wpisane w najbardziej naturalnej postaci, czyli np. "1/2", "2/3" itd., są automatycznie rozpoznawane jako ... data i wyświetlane w formacie typu "02-sty", "3 luty"... Wystarczy jednak poprzedzić ułamek liczbą całkowitą, aby został on rozpoznany jako liczba: "2 1/3", "0 1/2" itd.

Trochę szybciej. Wprowadzanie wartości (nie tylko liczbowych) w wiele komórek, niekoniecznie kolejnych, można usprawnić. Najpierw zaznacz wszystkie pola, do których masz wprowadzić dane. Możesz w tym celu wykorzystać klawisze [Shift] (do zaznaczania spójnych obszarów) i [Ctrl] (do dodawania pojedynczych pól od zaznaczonego obszaru). Po zaznaczeniu obszaru można od razu rozpocząć wpisywanie - wartość zostanie umieszczona w pierwszej zaznaczonej komórce. Naciśnięcie klawisza [Enter] spowoduje przejście do następnego pola - w takiej kolejności, w jakiej były zaznaczane.

Szybkie formatowanie

Szybkie formatowanie dużych powierzchni arkusza - rozciągnij komórki trzymając prawy przycisk myszy i wybierz Wypełnij formatami.Kliknij, aby powiększyćSzybkie formatowanie dużych powierzchni arkusza - rozciągnij komórki trzymając prawy przycisk myszy i wybierz Wypełnij formatami.Formatowanie komórek arkusza to świetny sposób na poprawienie przejrzystości tabeli i zaznaczenie ważnych wartości. Co jednak zrobić, gdy chcesz szybko zastosować formatowanie do dużego obszaru arkusza, a propozycje z Format | Autoformatowanie nie do końca Ci odpowiadają?

Jeżeli we wszystkich polach obszaru chcesz zastosować identyczne formatowanie, zaznacz obszar, przejdź do Format | Komórki i ustaw wszystkie wybrane opcje. Jeśli jednak chciałbyś np. zastosować naprzemiennie różne kolory tła dla wierszy tabeli, skorzystaj z następującej metody:

Wybierz formatowanie dla kilku komórek tabeli, np. dwóch sąsiadujących ze sobą pól w lewym górnym rogu obszaru możesz użyć różnych kolorów, obramowań i tła. Zaznacz sformatowane komórki. Kliknij prawym przyciskiem myszy mały czarny kwadracik w prawym dolnym rogu zaznaczonego obszaru i rozciągnij ramkę wzdłuż na szerokość całej tabeli. Z menu podręcznego wybierz Wypełnij formatami. Teraz ponownie kliknij czarny kwadracik (na tym etapie powinna być zaznaczona przynajmniej jedna komórka w każdej kolumnie obszaru). Rozciągnij formatowanie w dół do odpowiedniej wielkości - ponownie korzystając z prawego przycisku - i znów wybierz Wypełnij formatami.