Optymalne kalibrowanie kolorów

Jak często skanujesz fotografie? Czy zauważyłeś różnice kolorów między monitorem a oryginalnymi zdjęciami? Wydruki także nie mają wiele wspólnego ani z barwami na ekranie, ani z kolorami oryginału.

Jak często skanujesz fotografie? Czy zauważyłeś różnice kolorów między monitorem a oryginalnymi zdjęciami? Wydruki także nie mają wiele wspólnego ani z barwami na ekranie, ani z kolorami oryginału.

Model kolorów CIE wskazuje zakres światła i kolory widziane przez człowieka. Monitory, skanery i drukarki oferują odmienne zakresy barw.Kliknij, aby powiększyćModel kolorów CIE wskazuje zakres światła i kolory widziane przez człowieka. Monitory, skanery i drukarki oferują odmienne zakresy barw.Kalibrowanie to czynności mające na celu ujednolicenie kolorów skanera, drukarki i monitora. Każde z wymienionych urządzeń odwzorowuje barwy za pomocą innych technologii. Oprócz tego stosują odmienne modele kolorów, które obejmują tylko określony fragment spektrum barw. Na ilustracji obok przedstawiamy model kolorów CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) i zakresy kolorów odzwierciedlane przez poszczególne typy urządzeń.

Zobacz również:

Skanery i monitory korzystają z modelu RGB. Wszystkie barwy komponują z trzech kolorów podstawowych: czerwonego (red), zielonego (green) i niebieskiego (blue). Tymczasem drukarki używają modelu CMY, w którym kolory uzyskiwane są za pomocą barw podstawowych: turkusowej (cyan), purpurowej (magenta) i żółtej (yellow).

Dodatkowe utrudnienie polega na tym, że ani model RGB, ani model CMY nie podlegają żadnym standardom. Dlatego mogą pojawić się różnice nawet podczas prezentacji kolorów podstawowych przez poszczególne typy i modele urządzeń. Jeśli masz odpowiednie narzędzia i zechcesz poświęcić odrobinę wolnego czasu, możesz uzyskać dużą zgodność kolorów z oryginałem. Niemniej jednak identyczne odwzorowywanie kolorów przez poszczególne typy urządzeń jest zastrzeżone wyłącznie dla profesjonalistów, którzy dysponują zaawansowanymi technicznie, kosztownymi systemami kalibracyjnymi.

Nim zabierzesz się do kalibracji, sprawdź w instrukcji, czy monitor pozwala regulować temperaturę kolorów. Jeśli oferuje taką możliwość, wybierz 6500 0K. Właśnie taka wartość odpowiada oświetleniu typowego stanowiska pracy przy komputerze. Aby zwiększyć kolorystykę skanowanych ilustracji i fotografii, przywołaj opcje konfiguracyjne sterownika karty graficznej i wybierz maksymalną gamę barw - co najmniej 16,8 milionów kolorów (tryb TrueColor, 24-bitowa reprezentacja kolorów). Jeżeli karta graficzna nie obsługuje tego trybu w aktualnej rozdzielczości, możesz ją zmniejszyć.

Aby zapewnić optymalną zgodność barw drukowanych dokumentów, pracuj na papierze tego gatunku, który masz zamiar wykorzystać do ostatecznych wydruków. Tylko kalibracja skanera nie wymaga żadnych przygotowań.

Niezależne profile barw

Windows 98 obsługuje profil kolorów ICM 2.0 (Image Color Matching). Zaletą profilów jest fakt, że nie są zależne od kalibrowanych urządzeń. Zawierają informacje o różnicach barw. Na podstawie tych danych system stara się zsynchronizować odwzorowywanie kolorów przez monitor, drukarkę i skaner pod warunkiem, że każde z tych urządzeń ma swój własny profil (w postaci pliku z rozszerzeniem ICM). Profile kolorów (o ile dostępne) są umieszczane w katalogu \Windows\System\Color automatycznie, podczas instalacji sterownika. Pamiętaj, że nawet najnowsze urządzenia nie zawsze są wyposażane w pliki ICM.

Aby znaleźć profil skanera, przywołaj Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Skanery i aparaty fotograficzne. Po wybraniu modelu wystarczy kliknąć Właściwości | Zarządzanie kolorami. Do profilów monitora dostaniesz się poprzez Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran i przycisk Zaawansowane na karcie Ustawienia. Teraz wybierz kartę Zarządzanie kolorami. Także drukarki udostępniają swoje profile kolorów przez Panel sterowania. Kliknij żądany model prawym przyciskiem, po czym wybierz Właściwości | Zarządzanie kolorami.

Jeśli lista dostępnych profilów (monitora, drukarki albo skanera) okaże się pusta, a producent urządzenia nie oferuje plików ICM, kliknij przycisk Dodaj, by poeksperymentować, korzystając z innych profili. Dobre wyniki można często uzyskać za pomocą standardowego profilu "sRGB Color Space Profile".

Odpowiednich profilów możesz również poszukać w internetowej witrynie producenta programu fotoedycyjnego. Przykładowo, drukarkowe profile kolorów do aplikacji Corel Draw 7 i 8 znajdziesz na stronie www.designer.com/ tools/colorprofiles.htm. Z poziomu Corel Draw 9 można bezpośrednio dostać się na stronę z profilami.

Zestawy kalibracyjne

Jeżeli do posiadanych urządzeń nie ma dołączonych plików z profilami kolorów, możesz sięgnąć po zestaw kalibracyjny. Poniższe porady ilustrujemy na podstawie zestawu firmy FujiFilm. Na podstawie dwóch ilustracji porównawczych (jedna służy do badania wydruków, druga do sprawdzania fotografii) oraz dodatkowych obrazków na dołączonym krążku CD-ROM można wykryć i usunąć błędy w ustawieniach skanera, drukarki i monitora. Czynności kalibracyjne powinieneś rozpocząć od monitora. Otwórz plik CONTRAST.TIF (w katalogu VIT) i ustaw jasność oraz kontrast monitora za pomocą menu ekranowego. Porównując obrazek VISCHECK (w tym samym katalogu) z fotografią, możesz skorygować kolory RGB - o ile taką opcję oferuje menu ekranowe lub sterownik karty graficznej (jego ustawienia znajdziesz, klikając ikonę Ekran w Panelu sterowania).

W celu kalibrowania skanera skorzystaj z dołączonego wydruku lub fotografii. Ewentualne korekty (np. usuwanie przefarbowań lub modyfikacje poszczególnych odcieni określonej barwy) można przeprowadzić w aplikacji skanującej lub bezpośrednio w ustawieniach sterownika. Regulację kolorów oferuje ponadto większość programów do fotoedycji.

Przykładowo w Paint Shop Pro 6 (wersja testowa na CD-ROM 11/99) odpowiednie opcje są umieszczone w menu Colors | Adjust.

Aby przeprowadzić kalibrację drukarki, wydrukuj plik VISCHECK.TIF i porównaj wynik z szablonem, który wchodzi w skład zestawu. Następnie wyreguluj barwy w parametrach sterownika, o ile oferuje taką możliwość. W przeciwnym razie musisz pozmieniać ustawienia barw w programie graficznym, w którym drukujesz kolorowe zdjęcia i ilustracje.