PR2000 - ostatni dzwonek!

Zagadnienia związane z przejściem do roku 2000 nietrudno zrozumieć, jeśli rozpatruje się je z technicznego punktu widzenia. Problem roku 2000 ma bowiem trzy zasadnicze przyczyny: dwucyfrowy zapis roku w dacie, niepoprawne obliczenia roku przestępnego i daty zadeklarowane jako specjalnego znaczenia. Panaceum na problemy roku 2000, niestety, nie ma, głównie ze względu na brak standardu programowania obliczeń związanych z datami.

Zagadnienia związane z przejściem do roku 2000 nietrudno zrozumieć, jeśli rozpatruje się je z technicznego punktu widzenia. Problem roku 2000 ma bowiem trzy zasadnicze przyczyny: dwucyfrowy zapis roku w dacie, niepoprawne obliczenia roku przestępnego i daty zadeklarowane jako specjalnego znaczenia. Panaceum na problemy roku 2000, niestety, nie ma, głównie ze względu na brak standardu programowania obliczeń związanych z datami.

Dwucyfrowy zapis roku jest główną przyczyną PR2000. Wyliczenia oparte na datach są niepoprawne, bo nie uwzględniają dat późniejszych niż z 1999 roku. Następne lata są traktowane jako należące do XX wieku. Na przykład w arytmetyce z rokiem czterocyfrowym odejmowanie 2000 - 1998 daje w wyniku 2, ale w arytmetyce z rokiem dwucyfrowym 00 - 98 = -98 (lub 98, jeśli aplikacja nie dopuszcza liczb ujemnych). W wyniku takich błędów może się okazać, że program finansowo-księgowy uzna wszystkie wierzytelności za zapłacone wcześniej, niż powstały, a należności za nie płacone od prawie stu lat.

Zobacz również:

Dat z dwucyfrowym rokiem używano w oprogramowaniu, dlatego że bezpiecznie można było zakładać, że dwie bardziej znaczące cyfry roku to 1 oraz 9. Założenie to było prawdziwe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ponieważ po pierwsze, do roku 2000 było daleko, a po drugie, trzeba było pisać programy oszczędnie gospodarujące miejscem na dyskach i w pamięci RAM.

Wyznaczanie roku przestępnego jest proste, ale mimo że sam algorytm jest dobrze określony, to istnieją aplikacje, w których zastosowano jego uproszczoną (czytaj: błędną) wersję. Może to m.in. powodować, że 29 lutego 2000 roku zostanie błędnie przesunięty o jeden dzień. Oto poprawny algorytm: rok jest przestępny, jeśli dzieli się przez 4, ale nie przez 100, lub jeśli dzieli się przez 400. Tak więc rok 1796 był przestępny, rok 1800 nie był, rok 1896 był, rok 1900 nie był, rok 1996 był, a rok 2000 będzie (i jest to ten szczególny rok przestępny, który zdarza się raz na 400 lat).

Daty zadeklarowane jako specjalnego znaczenia to trzeci powód błędów w oprogramowaniu. Chcąc uzyskać efektywniejsze algorytmy (zużywające mniej czasu procesora i mniej pamięci), używa się czasami "wartowników" - wartości o szczególnym znaczeniu. Przykładem może być ciąg znaków zakończony zerem (wartownikiem jest zero). Stosowanie wartownika pozwala wyeliminować dodatkowe sprawdzanie warunków brzegowych. W przypadku pól z datami często stosowanym wartownikiem była data 9.09.99. W niektórych programach data specjalna oznaczała na przykład "nigdy", "zawsze" albo "zapłacono" (w przypadku terminu płatności).

Droga pamięć przyczyną?

We wczesnych latach rozwoju IT pamięć była bardzo droga, co zmuszało programistów do oszczędnego gospodarowania bajtami (na przykład tylko po dwa bajty na jeden rekord danych i usuwanie "zbędnych" cyfr 1 oraz 9 z roku 1975). Firmy mogły oszczędzić miliony dolarów, a poza tym nikt się nie spodziewał, że pisane wówczas aplikacje będą używane za dwadzieścia-trzydzieści lat. Nawyki oszczędnego programowania, mimo ogromnego spadku cen pamięci, pokutują do dziś, wielu programistów nadal skraca liczbę bajtów w rekordach i próbuje upakować maksymalnie dużo informacji na minimalnej przestrzeni.

Jakie są potencjalne konsekwencje problemu roku 2000?

Ewentualne konsekwencje wprawdzie trudno oszacować, ale możliwe są dwa scenariusze:

A. Całkowite załamanie systemów łatwo będzie rozpoznać, bo po prostu wszystko przestanie działać. Dlatego też na wypadek, gdyby miało do tego dojść, trzeba przygotować odpowiednie procedury awaryjnego postępowania (w świecie bez komputerów!).

B. Awaria częściowa może być trudniejsza do wykrycia i mieć bardziej rozległe konsekwencje. Gdy program odmawia współpracy, awaria jest oczywista, ale jeśli stanie się niesprawny tylko częściowo, może to zostać wykryte przez system lub użytkownika z dużym opóźnieniem. System będzie pracował, ale generując błędne wyliczenia, dopóki wnikliwa analiza dociekliwego klienta lub pracownika nie spowoduje wykrycia usterki. PR2000 mogą wystąpić w komputerach mainframe, minikomputerach, uniksowych stacjach roboczych i w zwykłych pecetach, a chociaż najwięcej kłopotów będzie z komputerami mainframe, wszyscy użytkownicy powinni potraktować problem poważnie Đ jednak bez popadania w przesadę.