VNC - weź ze sobą desktop

Współpraca i łączenie różnych systemów operacyjnych to wciąż duże wyzwanie dla współczesnych technologii. Jednym z programów, które mają to ułatwić, jest Virtual Network Computing.

Współpraca i łączenie różnych systemów operacyjnych to wciąż duże wyzwanie dla współczesnych technologii. Jednym z programów, które mają to ułatwić, jest Virtual Network Computing.

VNC wyświetla obraz ekranu zdalnego komputera i umożliwia normalną pracę z nim. Idea jest prosta - w komputerze, którego ekran chcesz zdalnie wyświetlać, musi być uruchomiony niewielki serwer VNC, natomiast w komputerze, z którego chcesz mieć do niego dostęp - przeglądarka (klient) VNC, a nawet zwykła przeglądarka WWW obsługująca język Java. VNC pozwala na wyświetlanie obrazu desktopu zdalnego komputera bez względu na rodzaj używanego systemu operacyjnego (pod warunkiem, że istnieje dla niego serwer/klient VNC). Idea "zdalnego ekranu" nie jest nowa i przypomina nieco w działaniu komercyjne programy do zdalnego dostępu - pcAnywhere i Timbuktu czy wykorzystywany w systemach uniksowych X-Window System, w którym możliwość zdalnego wyświetlania ekranu jest jedną z najważniejszych funkcji. VNC wyróżnia natomiast to, że jest dostępny dla większości systemów operacyjnych, ma prostą instalację i bezpłatną dystrybucję. Wraz z kodem źródłowym!

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

Desktop przez WWW

VNC zawiera miniserwer WWW i przeglądarkę VNC napisaną w Javie, dzięki czemu możliwa jest praca ze zdalnym desktopem w oknie zwykłej przeglądarki WWW obsługującej ten język. Bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania! Wystarczy w oknie przeglądarki WWW wpisać nazwę lub adres IP komputera, na którym pracuje serwer VNC, i numer portu 58xx (ostatnie dwie cyfry oznaczają numer desktopu, do którego chcesz się przyłączyć), na przykład 10.10.10.8:5801. Łącząc się z Windows, nie trzeba dodawać żadnej końcówki, bo numery desktopów są przyznawane automatycznie (a więc wystarczy 10.10.10.8:5800). Zdalny ekran będzie odpowiednio wolniej odświeżany niż w zwykłej przeglądarce VNC.

Przeglądarka Java VNC może być uruchomiona również jako samodzielny program (jeśli masz zainstalowane środowisko JRE - Java Runtime Environment lub JDK - Java Development Kit). Wystarczy w podkatalogu zawierającym plik vncviewer.class wykonać polecenie: java vncviewer HOST x.x.x.x PORT 5801 - gdzie x.x.x.x oznacza adres komputera, a 5801 to przykładowy numer desktopu.

Nie było dotychczas programu, który potrafiłby połączyć tak wiele różnych systemów wyświetlania interfejsu użytkownika. Oczywiście, najważniejszym powodem sięgnięcia po VNC jest chęć korzystania z popularnych programów biurowych przeznaczonych do Windows/Mac OS użytkowników innych systemów (głównie uniksowych). VNC jest programem niewielkim i praktycznie nie obciąży lokalnego komputera, na którym pracujesz. Wszystkie czynności w różnych systemach i komputerach można wykonać z jednego komputera, nie ruszając się z miejsca!

Instalacja serwera i klienta VNC

Lista systemów, dla których przygotowano VNC, jest imponująca: Windows 9x/NT/2000, OS/2, AIX, Acorn RISC OS, Amiga, DEC Alpha OSF, Digital UNIX, BeOS, BSDI, FreeBSD, VMS, NetBSD, OpenBSD, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO Unixware, SGI Irix, OPENSTEP/Mach, Oberon, HP/UX, DOS, Linux (x86) NetWinder Linux, LinuxPPC, SPARC Linux. Istnieje nawet "jednodyskietkowa" wersja Linuksa (LODS), która nie wymaga instalacji X-Window - po uruchomieniu za jej pomocą peceta można pracować ze zdalnym komputerem. Przed instalacją VNC powinieneś sprawdzić, czy w Twoim systemie operacyjnym jest prawidłowo zainstalowany protokół TCP/IP.

Windows

Uruchom WinVNC Setup Program (plik setup.exe) po rozpakowaniu archiwum i zainstaluj program. Teraz wybierz ikonę Install Default Registry Settings w folderze Vnc z menu Start. Dzięki temu do Rejestru zostaną wprowadzone opcje, które zapewnią najlepszą pracę programu. Teraz jesteś już gotowy do uruchomienia VNC. Można to zrobić na dwa sposoby - jako zwykły program (menu Start | Vnc | Run WinVNC (App Mode) albo jako usługę systemową (service), uruchamianą wraz z systemem (Start | Vnc | Install WinVNC Service) - co pozwoli korzystać na przykład z Windows NT, gdy nikt nie jest zalogowany. Na pasku zadań obok zegara pojawi się ikona VNC. Należy ją kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties (w otwartym oknie można określić kilka opcji), ale do prawidłowego działania wystarczy przypisanie hasła, które będzie trzeba podać przy łączeniu się.

Praca z MS Word w linuksowym Netscape.Kliknij, aby powiększyćPraca z MS Word w linuksowym Netscape.Linux

Instalację wykonuje się jako administrator ("root"). Na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru znajdziesz pakiet RPM (do dystrybucji Red Hat/Mandrake), który instaluje się poleceniem rpm -i, oraz pakiet DEB (do dystrybucji Corel Linux/Debian), instalowany poleceniem dpkg -i lub programem Corel Update (z menu K - Applications). Teraz VNC jest gotowy do użytku. Pamiętaj, że w jednym systemie może pracować wiele serwerów VNC, mogą je bowiem uruchamiać również zwykli użytkownicy, by zdalnie korzystać ze swoich desktopów. Serwer uruchamia się poleceniem vncserver (w przypadku Corel Linuksa xvncserver).

Za pierwszym razem urządzenie poprosi o przypisanie hasła, które ma być używane do łączenia z desktopem. Uruchamiany serwer zawsze automatycznie przydziela i wyświetla numer desktopu. Zapamiętaj ten numer - użyjesz go do zdalnych połączeń (na przykład 10.10.10.8 :2). Serwer VNC wyłącza się poleceniem vncserver -kill :x, gdzie x oznacza numer desktopu.

Przeglądarka VNC do urządzenia Palm.Kliknij, aby powiększyćPrzeglądarka VNC do urządzenia Palm.W celu określenia, jaki menedżer okien ma pracować na desktopie, z którym się łączysz, wystarczy po pierwszym uruchomieniu serwera zmienić skrypt konfiguracyjny ~/vnc/xstartup (~ oznacza twój katalog domowy, na przykład /home/pawel). Domyślnie jest uruchamiany prosty menedżer TWM. Jeśli wolisz na przykład KDE, wystarczy w xstartup zamienić twm na startkde (dla GNOME: gnome-session). W katalogu ~/vnc/ są także zapisywane pliki *.log, zawierające najważniejsze informacje o pracy serwera. Oczywiście, serwer VNC ma wiele innych opcji (na przykład związanych z kompresją i sposobem odświeżania desktopu), ale do poprawnej pracy nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.